PRACUJ

Z

NAJLEPSZYMI

Dołącz do nas!

* Informujemy, iż rozpatrywane będą jedynie aplikacje zawierające poniższą klauzulę o ochronie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 37, 31 – 357 Kraków  („Spółka”) moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów prowadzonych przez Spółkę rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Spółka jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz związanych z tym zatrudnieniem. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie wglądu, żądania zmiany, poprawiania i wnioskowania o usunięcie, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenie danych, zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego”.

*Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli zgody, która pozwoli przetwarzać Spółce również przekazane dane wykraczające poza zakres wskazany w Kodeksie Pracy oraz umożliwi przedstawienie Kandydatowi także innych, niż aktualna, ofert pracy lub współpracy:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 37, 31 – 357 Kraków”

* Prosimy o zapoznanie się z informacją Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o.:

Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 37, 31 – 357 Kraków, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe Kandydatów do pracy będą przetwarzane na potrzeby obecnej rekrutacji, a w przypadku zgody Kandydata także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego zrealizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia lub współpracy oraz związanych z tym zatrudnieniem lub współpracą. Kandydat ma prawo wglądu, żądania zmiany, poprawiania i wnioskowania o usunięcie, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenie danych, zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa, w szczególności Kodeks Pracy z aktami wykonawczymi oraz zgoda Kandydata, jeśli została wyrażona. Zebrane dane nie będą przekazywane innym administratorom  danych, nie będą na ich podstawie w sposób zautomatyzowany podejmowane decyzje oraz nie będą transferowane poza Polskę. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procedur rekrutacyjnych i upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń ze strony Kandydata (10 lat). Kontakt z administratorem danych: iod@cbb.pl

Dlaczego warto u nas pracować?

Bezpieczeństwo

Stabilność zatrudnienia w realizacji zadań dla jednego z największych banków w Polsce.

Finanse

Dobrze pracujesz – dobrze zarabiasz! Poza tym masz dostęp do atrakcyjnych warunków produktów i usług Banku Pekao oraz Grupy PZU

Elastyczność

Dostosujemy się do Ciebie, oferujemy dogodne godziny pracy na które masz wpływ.

Szkolenia

Nie musisz mieć doświadczenia, żeby zacząć u nas pracować.

Atmosfera

Liczne okazje do integracji! Mamy swoją drużynę piłkarską, bierzemy udział w akcjach charytatywnych.

Rozwój

Możliwość awansu w strukturach CBB i jednego z największych banków w Polsce.

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Krok 1

Wyślij do Nas CV, w którym podkreślasz swoje mocne strony.

Krok 2

Zadzwonimy do Ciebie, żeby powiedzieć Ci o naszych oczekiwaniach, jednocześnie chętnie poznamy Twoje.

Krok 3

Zaprosimy Cię na spotkanie, które pozwoli Nam lepiej się poznać i sprawdzić czy do siebie pasujemy.

Krok 4

Zawsze dostaniesz odpowiedź od nas z wynikiem rekrutacji. Jeśli wynik będzie pozytywny, zaprosimy Cię do współpracy, którą poprzedzi profesjonalne szkolenie.

Kogo poszukujemy?

Jesteś idealnym kandydatem jeśli…

 • Znasz pakiet Microsoft Office
 • Chcesz rozwijać się w bankowości, nawet jeżeli jest to początek Twojej kariery zawodowej
 • Masz pozytywne nastawienie do życia i bardzo dobrze komunikujesz się z innymi ludźmi
 • Masz wykształcenie minimum średnie
 • Potrafisz kreatywnie rozwiązywać problemy
 • Jesteś dyspozycyjny w wymiarze minimum 120 godzin albo więcej

Nie musisz znać języka obcego, ale za znajomość angielskiego lub rosyjskiego lub ukraińskiego płacimy więcej! 🙂

Aktualne oferty pracy

Zespół Obsługi Klienta Pekao24

Opis:

 • Wsparcie klientów Banku Pekao SA w obsłudze bankowości internetowej i mobilnej.
 • Telefoniczna obsługa zapytań Klientów Banku.
 • Informowanie Klientów o bieżącej ofercie produktów i usług bankowych.
 • Dbanie o pozytywny wizerunek Banku.

Godziny pracy: 7-22 (co 2 tygodnie 6-24)

Stawka: 14-20 pln/h (umowa zlecenie) + liczne bonusy finansowe

Dla osób z doświadczeniem i/lub dobrymi wynikami możliwa umowa o pracę.

Zespół Sprzedaży

Opis:

 • Telefoniczny kontakt z klientami Banku Pekao SA celem zachęcenia do skorzystania z produktów i usług bankowych dostosowanych do ich potrzeb
 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientami Banku

Godziny pracy: pn – pt 9-21 sb 9-18

Stawka: 14-20 pln/h (umowa zlecenie) + liczne bonusy finansowe

Dla osób z doświadczeniem i/lub dobrymi wynikami możliwa umowa o pracę.

Zespół Monitoringu Kredytowego i Windykacji

Opis:

 • Nawiązywanie telefonicznych kontaktów z Klientami i prowadzenie negocjacji celem wyegzekwowania należności
 • Dbanie o pozytywny wizerunek Firmy

Godziny pracy: pn – pt 7:30-14:30 oraz 14:30-21:30  (praca zmianowa)

Stawka: 14-20 pln/h (umowa zlecenie) + liczne bonusy finansowe

Dla osób z doświadczeniem i/lub dobrymi wynikami możliwa umowa o pracę.

Zespół Retencji i Programów Lojalnościowych

Opis:

 • Prowadzenie rozmów z Klientami Banku w celu budowania i utrzymania pozytywnych relacji
 • Pomoc w aktywacji usług dostępnych w ramach rachunku
 • Reagowanie na potrzeby produktowe, wsparcie działań sprzedażowych,
 • Podejmowanie rozmów negocjacyjnych mających na celu utrzymanie współpracy Klienta z Bankiem

Godziny pracy: pn – pt 9:00-21:00 oraz 9:00-17:00  (praca zmianowa)

Stawka: 14,5-22 pln/h (umowa zlecenie) + liczne bonusy finansowe

Dla osób z doświadczeniem i/lub dobrymi wynikami możliwa umowa o pracę.