Planowany podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Planowany podział Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie części majątku CDM na Bank Pekao S.A. oraz Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o.