PRACUJ

Z

NAJLEPSZYMI

Dołącz do nas!

*Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli zgody, która pozwoli przetwarzać Spółce również przekazane dane wykraczające poza zakres wskazany w Kodeksie Pracy oraz umożliwi przedstawienie Kandydatowi także innych, niż aktualna, ofert pracy lub współpracy:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Centrum Bankowości Bezpośredniej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez okres najbliższych 12 miesięcy”.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o., zwana dalej: CBB, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@cbb.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. CBB będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W uzasadnionych prawnie przypadkach CBB będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem konieczności skorzystania przez CBB z usług doradczych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dlaczego warto u nas pracować?

Bezpieczeństwo

Stabilność zatrudnienia w realizacji zadań dla jednego z największych banków w Polsce.

Finanse

Dobrze pracujesz – dobrze zarabiasz! Poza tym masz dostęp do atrakcyjnych warunków produktów i usług Banku Pekao S.A. oraz Grupy PZU

Elastyczność

Dostosujemy się do Ciebie, oferujemy dogodne godziny pracy na które masz wpływ.

Szkolenia

Nie musisz mieć doświadczenia, żeby zacząć u nas pracować.

Atmosfera

Liczne okazje do integracji! Mamy swoją drużynę piłkarską, bierzemy udział w akcjach charytatywnych.

Rozwój

Możliwość awansu w strukturach CBB i jednego z największych banków w Polsce.

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Krok 1

Wyślij do Nas CV, w którym podkreślasz swoje mocne strony.

Krok 2

Zadzwonimy do Ciebie, żeby powiedzieć Ci o naszych oczekiwaniach, jednocześnie chętnie poznamy Twoje.

Krok 3

Zaprosimy Cię na spotkanie, które pozwoli Nam lepiej się poznać i sprawdzić czy do siebie pasujemy.

Krok 4

Zawsze dostaniesz odpowiedź od nas z wynikiem rekrutacji. Jeśli wynik będzie pozytywny, zaprosimy Cię do współpracy, którą poprzedzi profesjonalne szkolenie.

Kogo poszukujemy?

Jesteś idealnym kandydatem jeśli…

 • Znasz pakiet Microsoft Office
 • Chcesz rozwijać się w bankowości, nawet jeżeli jest to początek Twojej kariery zawodowej
 • Masz pozytywne nastawienie do życia i bardzo dobrze komunikujesz się z innymi ludźmi
 • Masz wykształcenie minimum średnie
 • Potrafisz kreatywnie rozwiązywać problemy
 • Jesteś dyspozycyjny w wymiarze minimum 120 godzin albo więcej

Nie musisz znać języka obcego, ale za znajomość angielskiego lub rosyjskiego lub ukraińskiego płacimy więcej! 🙂

Aktualne oferty pracy

Zespół Sprzedaży

Opis:

 • Telefoniczny kontakt z klientami Banku Pekao S.A. celem zachęcenia do skorzystania z produktów i usług bankowych dostosowanych do ich potrzeb
 • Budowanie długotrwałych relacji z Klientami Banku

Godziny pracy: pn – pt 9:00-21:00 sb 9:00-18:00